• Τεύχος Δομικής Ενημέρωσης

  Διαρκής κωδικοποιημένη πολεοδομική νομοθεσία και νομοθεσία δημοσίων έργων, σε θεματικούς τόμους, με μηνιαία ενημέρωση και ευρετήριο (έντυπο και CD)

 • Δελτίον Δομικής Νομοθεσίας και Νομολογίας

  Αποδελτίωση πολεοδομικής νομοθεσίας και νομοθεσίας δημοσίων έργων σε μηνιαίο περιοδικό και σύνθεση της κατ’ έτος σε δερματόδετο τόμο με ευρετήριο (έντυπο, CD και διαδίκτυο)

 • Ειδικές Εκδόσεις

  Βιβλίο ΓΟΚ 85, Βιβλίο Χρήσεων Γης, Βιβλίο ΝΟΚ 2012 (αναμένεται σύντομα)

 • Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης

  Απάντηση επί Νομικών/Τεχνικών Θεμάτων, Σύνταξη Νομικών/Τεχνικών υπομνημάτων

 • Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

  Οδηγίες λειτουργίας εφαρμογών